Terugdraaiende teller-principe wijzigt voor PV onder 10 kVa in 2020 en 2021: essentiële vragen beantwoord

Vanaf 2021 zal je voor nieuwe PV-installaties een premie kunnen aanvragen ter vervanging van het ‘terugdraaiende teller’-principe. Het ingewikkelde karakter van de wetgeving roept heel wat vragen op. PV-Vlaanderen formuleert hieronder een aantal antwoorden.

 

Vraag 1: Als ik voor een nieuwbouwwoning ten laatste op 31/12/2020 een AREI-keuring van de PV-installatie doe op de tijdelijke werfmeter, krijgt mijn klant dan een terugdraaiende teller? 

Antwoord: Hierrond staat het volgende vermeld in de FAQ:

“De PV-installatie kan op de werfkast aangesloten worden en zo gekeurd worden. Op dat moment is er compensatie op de teller van de werfkast. Als de PV-installatie verplaatst wordt naar de definitieve aansluiting dan is een herkeuring van de gehele binneninstallatie noodzakelijk. Het is de datum van deze keuring die bepalend is en bijgevolg is er geen compensatie meer mogelijk indien deze keuring in 2021 plaatsvindt. Er moet altijd naar de definitieve keuringsdatum van de PV-installatie op de gehele installatie achter het aansluitpunt gekeken worden, niet naar de voorlopige datum van de AREI-keuring van de PV-installatie alleen.”

Bij PV-Vlaanderen vinden ze zelf deze verwoording onduidelijk en voor interpretatie vatbaar, en hebben hierrond dan ook verduidelijking gevraagd, maar hebben op heden nog geen officieel antwoord ontvangen. Ze kregen wel bevestiging dat PV-installaties die rechtstreeks op een zekering in de tijdelijke werfkast aangesloten werden, geen recht zullen hebben op een terugdraaiende teller. 

Als de definitieve digitale meter aanwezig is, lijkt er voor hen geen discussie te zijn.

Het compromisvoorstel om bij afwezigheid van de digitale meter toch een keuring bij nieuwbouw toe te laten is de volgende: 

-        De woning is wind- en waterdicht en de zonnepanelen werden op het dak geplaatst. (We raden u aan foto’s te nemen en deze ten laatste op 31/12 naar zonnepanelen@fluvius.be te mailen met uw klant in kopie, voor het geval er begin 2021 discussies ontstaan).

-        De voedingskast staat op zijn definitieve plaats met zijn definitieve voedingskabel (ook al is deze kabel verbonden met de tijdelijke werfmeter).

-        De definitieve aarding is aanwezig. Er is daarnaast een differentieel aanwezig in de voedingskast en naast de kabel die vertrekt naar de PV-installatie, vertrekt ook een tweede elektrische kabel naar minimaal één afnamepunt (zoals bijvoorbeeld een lamp of stopcontact). Hoe beter de binnenhuisinstallatie afgewerkt werd, hoe minder discussie kan ontstaan.

PV-Vlaanderen en vervolgens GPC houden u op de hoogte of dit voorstel aanvaard wordt en vroegen ook aan VREG, Fluvius, VEA & Departement Omgeving om deze verduidelijkingen in hun FAQ op te nemen.

 

Vraag 2: Mijn keurder heeft geen tijd meer voor een AREI-keuring. Wat kan ik doen? 

Antwoord: Een overzicht van alle mogelijke keuringsorganismen vindt u hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Installations-electriques-liste-d-organismes-agrees-pour-le-controle-Elektrische-installaties-%20lijst-van-erkende-organismen-voor-het-uitvoeren-van-controles.pdf. Het is momenteel niet volledig duidelijk of ook Waalse keurders kunnen ingeschakeld worden (in Wallonië is er momenteel geen deadline op 31/12/2020). Er dient minimaal een vertaling van het keuringsattest te gebeuren. We houden u hierover op de hoogte. 

 

Vraag 3: Wat is de impact van uitbreidingen op de terugdraaiende teller en groenestroomcertificaten? 

Antwoord: Er is geen verschil tussen een uitbreiding in 2020 en 2021. Voor een uitbreiding met AREI-keuring blijft de periode van 15 jaar behouden voor zowel de initiële installatie als de uitbreiding, waarbij de datum van indienstname (AREI-keuring) van de oorspronkelijke installatie telt als begindatum voor de periode van 15 jaar. Dit is ook het geval als de uitbreiding in 2021 gebeurt.

Op omvormers waarvan de verbonden installatie geen recht heeft op groene stroomcertificaten, mag een uitbreiding op deze bestaande omvormer gebeuren. 

Voor omvormers waarvoor de geproduceerde stroom groenestroomcertificaten ontvangt, mag er geen uitbreiding op deze omvormer gebeuren, maar moet een extra omvormer geplaatst worden, tenzij deze installatie afstand doet van zijn recht op groenestroomcertificaten. Op elk moment, mag het omvormvermogen van een bestaande PV-installatie gereduceerd worden, waardoor er mogelijk een grotere uitbreiding met behoud van de terugdraaiende teller kan gebeuren.  

Als er een uitbreiding gebeurt tot meer dan 10 kVA, dan verliest de afnemer het recht op de terugdraaiende teller. Als de reeds bestaande installatie recht heeft op groenestroomcertificaten, blijft dit recht behouden. Voorafgaand aan de uitbreiding tot meer dan 10kVA moet een netstudie gebeuren.  

 

Vraag 4: Wat gebeurt er bij een volledige verhuis van een PV-installatie? 

Antwoord: De volledige verhuis van een PV-installatie wordt aanzien als een nieuwe installatie of een uitbreiding op het nieuwe adres. 

Als er nog geen PV-installatie op het nieuwe adres aanwezig is, zijn de standaardregels voor plaatsing van een PV-installatie van toepassing. 

-        Als de installatie ten laatste op 31/12/2020 verhuisd werd, is er recht op 15 jaar terugdraaiende teller (tenzij er een uitspraak van het Grondwettelijk Hof komt die deze regeling geheel of gedeeltelijk vernietigt).

-        Als er op het nieuwe adres nog geen PV-installatie aanwezig is, en de verhuis gebeurt vanaf 1/1/2021, dan valt de installatie onder het nieuwe regime zonder terugdraaiende teller.

-        Indien op het nieuwe aansluitpunt al een PV-installatie (van vóór 2021) aanwezig was, zal de verhuisde installatie behandeld worden als een uitbreiding van die originele installatie, ook als die verhuis in 2021 gebeurt. Op dat moment geldt voor deze installatie de terugdraaiende teller tot 15 jaar na de AREI-keuring van de eerste installatie, tenzij een uitspraak van het Grondwettelijk Hof volgt die deze regeling vernietigt.

-        Als de omvormer die verhuisd wordt niet op de laatste C10/26-lijst staat, dan moet de omvormer samen met de verhuis vervangen worden door een omvormer die op deze C10/26-lijst staat.

-        Bij een verhuis van een PV-installatie na 1/1/2021 naar een nieuwbouwwoning of in het kader van een ingrijpende energetische renovatie, zullen deze panelen niet meer meegerekend kunnen worden voor de EPB-berekening.

 

Vraag 5: Er is of was in het verleden al een PV-installatie aanwezig in mijn woning. Kan ik in 2021 een nieuwe installatie plaatsen en een premie aanvragen?

Antwoord: Per gebouw kan maar één premie voor een fotovoltaïsche installatie worden toegekend, op voorwaarde dat achter het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst werd gesteld. 

Hierop is één uitzondering voorzien met name het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie uit dienst werd genomen. Er is dus slechts recht op de premie indien de voorgaande PV-installatie door de vorige eigenaar geplaatst is, uit dienst is genomen en werd afgemeld bij Fluvius voorafgaand aan de eigendomsoverdracht.

 

Vraag 6: Kan ik een premie krijgen voor een uitbreiding van een PV-installatie? 

Antwoord: In geval van een uitbreiding kan voor die uitbreiding geen premie worden aangevraagd.

 

Vraag 7: Wat als ik een installatie die in 2021 gekeurd werd wil verhuizen? 

Antwoord: Voor PV-installaties waarvoor een premie werd toegekend, mag deze gedurende een periode van minstens vijftien jaar na de indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel. Indien dit wel gebeurt, wordt de premie teruggevorderd.

 

Vraag 8: Wat als ik een PV-installatie met terugdraaiende teller verhuis naar een aansluitpunt waar een PV-installatie geplaatst werd die de premie aanvroeg?

Antwoord: De fotovoltaïsche installatie waarvoor een premie werd toegekend mag niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de terugdraaiende teller, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht. 

GPC biedt een compleet gamma aan van kwalitatieve fotovoltaïsche zonne-energieproducten (zonnepanelen, omvormers, montagemateriaal en solar toebehoren) en batterijsystemen voor technische bedrijven en installateurs. Ons doel? Hernieuwbare energieoplossingen toegankelijk maken voor iedereen. Met als bestemming: een duurzamere samenleving met een lagere CO2-uitstoot.

 

 

Meer nieuws

Antarctica 2.0
Antarctica 2.0
17/02/2022

PV-productie op de Princess Elisabeth onderzoeksbasis opgedreven tot 75kWp.

Dit jaar hebben ze LG Bifacial 435N2T-E6 panelen bij geplaatst.

GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
05/10/2021

Op woensdag 29/09 haalde GPC een mooie 2e plaats met de GPContol tijdens de Innovation Award op de SolarSolutions Int. beurs in Haarlemmermeer. Deze helpt je kortom je boiler op te warmen wanneer de zonnepanelen energie opwekken.

 

De GPControl meet, via de P1 poort op de digitale meter, de energie die op het net geïnjecteerd wordt of van het net afgenomen wordt. Bij een overschot aan zonne-energie wordt een elektrische boiler gevoed, gestuurd door de GPControl.

Premie voor slimme sturing systemen!
Premie voor slimme sturing systemen!
03/08/2021

Naast de retroactieve investeringspremie ter compensatie van het verlies van de terugdraaiende teller keurde de Vlaamse Regering op 9 juli ook premies toe voor investeringen die het eigenverbruik stimuleren. Daarbij werd de thuisbatterijpremie herzien en werd een nieuwe premie voor slimme sturing uitgewerkt.