Vlaamse subsidie op zonnepanelen: hoe zit dat nu écht?

Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuwe subsidie voor consumenten. Wie na die datum nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, kan beroep doen op de investeringspremie. Wordt de installatie tussen nu en het einde van het jaar in dienst genomen, dan kan er nog gekozen worden voor de terugdraaiende teller.

 

Zo werkt de investeringspremie

  • Looptijd: van 2021 tot eind 2024.
  • Het bedrag van de premie wordt elk jaar aangepast aan de dalende investeringskosten.
  • De premie is begrensd tot 40% van de investeringskosten zoals vermeld op de facturen.
  • De zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer bij een bestaande woning of nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot 31 december 2013.
  • Er kan maar 1 premie voor een pv-installatie worden toegekend per woning of wooneenheid, op voorwaarde dat er nog geen andere pv-installatie aanwezig is.
  • De geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk 2 maanden na de ingebruikname bij de distributienetbeheerder zijn aangemeld om te kunnen genieten van de premie.

 

De cijfers

Kilowattpiek = kWp

Kalenderjaar0 tot 4 kilowattpiek4 tot 6 kilowattpiekMaximale premie
2021300 euro / kWpBijkomend 150 euro / kWp (4 tot 6 kWp)1500 euro
2022225 euro / kWpBijkomend 112,50 euro / kWp (4 tot 6 kWp)1125 euro
2023150 euro / kilowattpiekBijkomend 75 euro / kWp (4 tot 6 kWp)750 euro
202475 euro / kilowattpiekBijkomend 37,50 euro / kWp (4 tot 6 kWp)375 euro


 

De Vlaamse regering schrijft in de officiële documenten dat de subsidie uitgekeerd zal worden per kilowattpiek en dus niet op basis van omvormervermogen; de eenheid die het Vlaams Energieagentschap (VEA) hanteert in zijn statistiek over de hoeveelheid opgesteld pv-vermogen.

Meer nieuws

Antarctica 2.0
Antarctica 2.0
17/02/2022

PV-productie op de Princess Elisabeth onderzoeksbasis opgedreven tot 75kWp.

Dit jaar hebben ze LG Bifacial 435N2T-E6 panelen bij geplaatst.

GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
05/10/2021

Op woensdag 29/09 haalde GPC een mooie 2e plaats met de GPContol tijdens de Innovation Award op de SolarSolutions Int. beurs in Haarlemmermeer. Deze helpt je kortom je boiler op te warmen wanneer de zonnepanelen energie opwekken.

 

De GPControl meet, via de P1 poort op de digitale meter, de energie die op het net geïnjecteerd wordt of van het net afgenomen wordt. Bij een overschot aan zonne-energie wordt een elektrische boiler gevoed, gestuurd door de GPControl.

Premie voor slimme sturing systemen!
Premie voor slimme sturing systemen!
03/08/2021

Naast de retroactieve investeringspremie ter compensatie van het verlies van de terugdraaiende teller keurde de Vlaamse Regering op 9 juli ook premies toe voor investeringen die het eigenverbruik stimuleren. Daarbij werd de thuisbatterijpremie herzien en werd een nieuwe premie voor slimme sturing uitgewerkt.