Uitgeklaard: REG-premie voor kleinschalige PV-installaties

Kleine PV-installaties tot 10 kVA omvormvermogen vallen vanaf 2021 onder een nieuwe premieregeling ter vervanging van het ‘terugdraaiende teller’-principe. Dat laatste valt volledig weg voor deze kleinere installaties. In de plaats komt een eenmalige premie die moet worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze premie zal naast de plaatsing van een PV-toepassing ook een RESCert-certificering van de installateur noodzakelijk zijn. Een uitgebreider overzicht van de modaliteiten en voorwaarden lees je hieronder.

 

In 2021 bedraagt de premie 300 euro per kWp voor de eerste 4 kWp. Voor het bijkomend vermogen tussen 4kWWp en 6 kWp bedraagt de premie 150 euro/kWp. Daar ligt meteen ook de grens. Voor alles tussen 6 en 10 kWp wordt geen bijkomende tussenkomst voorzien. Verwacht wordt dat deze subsidie de volgende jaren zal dalen. De premie is vervolgens begrensd tot 40% van de investeringskosten vermeld op de factuur, met een plafond van 1500 euro. De installatie moet zich ook op een dak bevinden.

 

In het geval van een nieuwbouw, valt de premie volledig weg. Daar geldt namelijk al de verplichting om een minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien.

 

De installatie moet ten laatste drie maanden na de indienstname aangemeld worden bij Fluvius en mag voor een periode van 15 jaar niet worden verplaatst naar een ander perceel. Per woning kan er maar een premie toegekend worden. Bij een verandering van eigenaar, kan er uiteraard opnieuw een premie aangevraagd worden voor een nieuwe installatie. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven en hieronder opgesomd.

 

Het kabinet en het Vlaamse Energie Agentschap delen ook mee aan PV-Vlaanderen dat een RESCert-certificaat van de installateur als kwalitatieve voorwaarde wordt ingeroepen voor het verkrijgen van de premie. Dit moet wel nog geofficialiseerd worden in een ministerieel besluit, wat gepland staat voor eind dit jaar.

 

De bestaande batterijpremie werd dan weer met 1 jaar verlengd. Deze is combineerbaar met de PV-premie. De batterijpremie is begrensd op basis de prijs per kWh (250 €/kWh, 35% van de investeringskost en maximaal 3200 euro). De PV-premie is voor een installatie van 6 kWp begrensd op 40% van de investeringskost en tot 1500 euro.

 

Wanneer er gelijktijdig met de installatie van de batterij ook een hybride omvormer wordt geplaatst, telt 50% van de kostprijs van de omvormer als aanvaardbare investeringskosten voor de batterijpremie en telt deze voor 100% mee voor de aanvaardbare kosten van de PV-premie.

 

Welke vermeldingen op de factuur moeten staan in het geval van een gecombineerde installatie is momenteel nog niet helder. Houd daarvoor onze nieuwssectie in de gaten.

Meer nieuws

Teruggave BTW NL op thuisbatterij
Teruggave BTW NL op thuisbatterij
09/02/2024

Voor een thuisbatterij bestaat er op dit moment geen subsidie in Nederland. Toch is er sinds kort een groot financieel voordeel beschikbaar. Je kan de 21% btw over zo’n accu helemaal terugkrijgen via de Belastingdienst. Hoe zit het nu met de btw-regeling over een volledige zonnepanelen-installatie (incl. batterij)? 

SolarSolutions Amsterdam
SolarSolutions Amsterdam
07/02/2024

Op 19, 20 en 21 maart is de Solar Solutions beurs terug in Expo Greater Amsterdam: de grootste solar-vakbeurs van Noordwest-Europa. Meer dan 500 innovaties en ruim 100 praktische seminars over de nieuwste ontwikkelingen rondom energieopslag, slimme producten, en een steeds breder aanbod aan zonnepanelen.

GPC Europe - Sigenergy
GPC Europe - Sigenergy
05/02/2024

Vanaf heden bundelen GPC Europe en Sigenergy hun krachten voor duurzame energieoplossingen. 
GPC Europe en Sigenergy kondigen verheugd hun samenwerking aan om innovatieve duurzame energieoplossingen te leveren.