Uitgeklaard: REG-premie voor kleinschalige PV-installaties

Kleine PV-installaties tot 10 kVA omvormvermogen vallen vanaf 2021 onder een nieuwe premieregeling ter vervanging van het ‘terugdraaiende teller’-principe. Dat laatste valt volledig weg voor deze kleinere installaties. In de plaats komt een eenmalige premie die moet worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze premie zal naast de plaatsing van een PV-toepassing ook een RESCert-certificering van de installateur noodzakelijk zijn. Een uitgebreider overzicht van de modaliteiten en voorwaarden lees je hieronder.

 

In 2021 bedraagt de premie 300 euro per kWp voor de eerste 4 kWp. Voor het bijkomend vermogen tussen 4kWWp en 6 kWp bedraagt de premie 150 euro/kWp. Daar ligt meteen ook de grens. Voor alles tussen 6 en 10 kWp wordt geen bijkomende tussenkomst voorzien. Verwacht wordt dat deze subsidie de volgende jaren zal dalen. De premie is vervolgens begrensd tot 40% van de investeringskosten vermeld op de factuur, met een plafond van 1500 euro. De installatie moet zich ook op een dak bevinden.

 

In het geval van een nieuwbouw, valt de premie volledig weg. Daar geldt namelijk al de verplichting om een minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien.

 

De installatie moet ten laatste drie maanden na de indienstname aangemeld worden bij Fluvius en mag voor een periode van 15 jaar niet worden verplaatst naar een ander perceel. Per woning kan er maar een premie toegekend worden. Bij een verandering van eigenaar, kan er uiteraard opnieuw een premie aangevraagd worden voor een nieuwe installatie. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven en hieronder opgesomd.

 

Het kabinet en het Vlaamse Energie Agentschap delen ook mee aan PV-Vlaanderen dat een RESCert-certificaat van de installateur als kwalitatieve voorwaarde wordt ingeroepen voor het verkrijgen van de premie. Dit moet wel nog geofficialiseerd worden in een ministerieel besluit, wat gepland staat voor eind dit jaar.

 

De bestaande batterijpremie werd dan weer met 1 jaar verlengd. Deze is combineerbaar met de PV-premie. De batterijpremie is begrensd op basis de prijs per kWh (250 €/kWh, 35% van de investeringskost en maximaal 3200 euro). De PV-premie is voor een installatie van 6 kWp begrensd op 40% van de investeringskost en tot 1500 euro.

 

Wanneer er gelijktijdig met de installatie van de batterij ook een hybride omvormer wordt geplaatst, telt 50% van de kostprijs van de omvormer als aanvaardbare investeringskosten voor de batterijpremie en telt deze voor 100% mee voor de aanvaardbare kosten van de PV-premie.

 

Welke vermeldingen op de factuur moeten staan in het geval van een gecombineerde installatie is momenteel nog niet helder. Houd daarvoor onze nieuwssectie in de gaten.

Meer nieuws

Antarctica 2.0
Antarctica 2.0
17/02/2022

PV-productie op de Princess Elisabeth onderzoeksbasis opgedreven tot 75kWp.

Dit jaar hebben ze LG Bifacial 435N2T-E6 panelen bij geplaatst.

GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
GPControl haalt 2e plaats op Innovation Award
05/10/2021

Op woensdag 29/09 haalde GPC een mooie 2e plaats met de GPContol tijdens de Innovation Award op de SolarSolutions Int. beurs in Haarlemmermeer. Deze helpt je kortom je boiler op te warmen wanneer de zonnepanelen energie opwekken.

 

De GPControl meet, via de P1 poort op de digitale meter, de energie die op het net geïnjecteerd wordt of van het net afgenomen wordt. Bij een overschot aan zonne-energie wordt een elektrische boiler gevoed, gestuurd door de GPControl.

Premie voor slimme sturing systemen!
Premie voor slimme sturing systemen!
03/08/2021

Naast de retroactieve investeringspremie ter compensatie van het verlies van de terugdraaiende teller keurde de Vlaamse Regering op 9 juli ook premies toe voor investeringen die het eigenverbruik stimuleren. Daarbij werd de thuisbatterijpremie herzien en werd een nieuwe premie voor slimme sturing uitgewerkt.